KVALITET OG
GRUNDIGHED

Vejen for Mig er klar til skolestart!
Vi mangler meget få videoer i programmet, men er klar med programmet til skolestart. Vi giver dig adgang til programmet, så du kan bruge de 3 dages gratis adgang til at planlægge din undervisning.
Kontakt os for at høre mere
Webinar om livsduelighedsprogram
Se og hør om det nye
livsduelighedsmateriale
"Vejen for Mig" på vores
webinar d. 13. august kl. 15.30
eller d. 18. august kl. 17.00.
Tilmeld dig her ...
LIVSDUELIGHED

NYT UNDERVISNINGSPROGRAM I LIVSDUELIGHED

Hold mig orienteret om lanceringen af "Vejen for Mig" og få 3 dage gratis adgang

Digitalt undervisningsmateriale til undervisning i livsduelighed i udskolingen, på efterskoler, på ungdomsuddannelser, i ungeindsatser, på STU og i initiativer for udsatte unge m.fl.

Aldrig før har vi oplevet, at så mange af vores unge mennesker har ondt i livet, føler sig pressede, er stressede og i risiko for ikke at være klar til en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Med afsæt i den seneste forskning i Danmark tilbyder vi et abonnement til den digitale platform VEJEN FOR MIG med et omfattende antal videoer og øvelser, som du kan vælge imellem til netop de unge, som du arbejder med. Alle øvelser sætter ind på at udvikle de unges LIVSDUELIGHED, der kort handler om at udvikle de nødvendige personlige egenskaber, sociale kompetencer og kognitive kompetencer til at skabe sig et liv, der dur for den enkelte unge, og som den unge er i stand til at leve optimalt! Det handler bl.a. om at kende og tro på sig selv, kende alle sine ressourcer, sine værdier; om at have strategier til at håndtere emotioner, stress og hverdagens udfordringer; og om at reflektere, motivere og engagere sig… og meget mere. Se overskrifterne her:

Livsduelighedsvejleder